Tenaga Kependidikan

Muntaha,S.T. M.Eng.
NIP. 19740802 199803 1 001
Unit Kerja: Bengkel Fabrikasi
Subandi
NIP. 19720615 200112 1 001
Unit Kerja: Bengkel Pemesinan
Parjana
NIK. 20801691205376
Unit Kerja: Bengkel Fabrikasi
Rohmad Sakuri, A.Md.
NIK. 20503810624363
Unit Kerja: Bengkel Pemesinan
Jati Suseno, A.Md.
NIK. 21201830811364
Unit Kerja: Bengkel Fabrikasi
Martanto, S.Pd.T.
NIK. 21302840706187
Unit Kerja: Lab Mekanika, Lab Fisika
Suprihanto, S.Pd.
NIK. 21302860923365
Unit Kerja: Lab Perancangan,
Lab Gambar Teknik
Rita Darmawati, SIP.
NIP. 21201860801370
Unit Kerja: Pengajaran
Achmad Aziz, S.Pd.
NIK. 20804830502261
Unit Kerja: Pengajaran
Bambang Agus S.
NIK. 21510930911587
Unit Kerja: Lab. Pneumatik, Lab. Bahan
Supriyanto
Unit Kerja: Pembantu Umum